Услуги

Основна задача

 

Основният предмет на дейност на Хелт Мениджмънт е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

 

Услуги

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

изкуствено осветление
химични агенти
електрически уредби и съоражения
вентилация
вибрации
климатизация
шум
микроклимат

Микробиологични физикохимични
изследвания на продукти

ДДД услуги

НАССР*

Имате въпроси?

Споделете ни как можем да сме ви полезни. Ние ще Ви върнем
отговор възможно най-скоро!

Полетата отбелязани с "*" са задължителни.

ЗАПИТВАНЕ ЗА НАССР

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
ДОБРИ ПРАКТИКИ

МАТЕРИАЛИ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ В ПОМЕЩЕНИЯТА:

Помещение
Врати
Прозорци
Вент. и климатизация

ПОМЕЩЕНИЯТА СА ИЗГРАДЕНИ ОТ:

Помещение
Под
Стени
Таван

Полетата отбелязани с "*" са задължителни.