Услуги

Основна задача

 

Основният предмет на дейност на Хелт Мениджмънт е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

 

Услуги

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

изкуствено осветление
химични агенти
електрически уредби и съоражения
вентилация
вибрации
климатизация
шум
микроклимат

Микробиологични физикохимични
изследвания на продукти

ДДД услуги

НАССР*

Имате въпроси?

Споделете ни как можем да сме ви полезни. Ние ще Ви върнем
отговор възможно най-скоро!

  Полетата отбелязани с "*" са задължителни.

  ЗАПИТВАНЕ ЗА НАССР

  ВЪПРОСНИК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
  ДОБРИ ПРАКТИКИ

   МАТЕРИАЛИ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ В ПОМЕЩЕНИЯТА:

   Помещение

   Врати

   Прозорци

   Вент. и климатизация

   ПОМЕЩЕНИЯТА СА ИЗГРАДЕНИ ОТ:

   Помещение

   Под

   Стени

   Таван

   Полетата отбелязани с "*" са задължителни.