Трудова Медицина

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Научете Повече

HACCP

HACCP e система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането. Все по-големият търговски обмен, разнообразието от производители и търговци, наложиха необходимостта от приемане на система, която да гарантира безопасност на храните за човешкото здраве - в процеса на производството и търговията с тях.

Научете Повече

Орган За Контрол

Физични фактори в работна среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради и в околна среда -Микроклимат; -Осветеност; -Шум в работна среда; -Вибрации; -Електромагнитни полета; -Некохерентни оптични лъчения и тн. и тн.

Научете Повече

Микробиологични Физикохимични Изследвания На Продукти

Микробиологичните анализи на храните могат условно да бъдат разделени на две големи групи – анализи за определяне на хигиенно качество и показатели за определяне безопасност на храните...

Научете Повече

ДДД Услуги

ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се достигат следните цели: - ограничава се разпространението на заразните заболявания; - намалява се вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и полезните растения; - понижават се стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на домашните животни.

Научете Повече

За Нас

Основният предмет на дейност на Хелт Мениджмънт е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Услуги

Ние можем да Ви предложим
изключително високо качество на извършваните от нас углуги на
най-ниските цени!

Защо да ни изберете?!

– Индивидуален подход към всеки клиент
– Нашият екип е съчетание от най-добрите специалисти в страната
– Комплексни решения в сферата на здраве и безопасност
– Своевременно обслужване на клиентите

За Нас

Основният предмет на дейност на Хелт Мениджмънт е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Услуги

Ние можем да Ви предложим
изключително високо качество на извършваните от нас углуги на
най-ниските цени! Част от услугите, които предлагаме са: Трудова Медицина, Орган За Контрол, Микробиологични Физикохимични Изследвания, ДДД Услуги, НАССР, Изкуствено Осветление, Химични Агенти, Електрически Уредби И Съоражения, Вентилация и др.

Защо да ни изберете?!

– Индивидуален подход към всеки клиент
– Нашият екип е съчетание от най-добрите специалисти в страната
– Комплексни решения в сферата на здраве и безопасност
– Своевременно обслужване на клиентите

Клиенти

Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram