Warning: Narrowing occurred during type inference of ZEND_FETCH_DIM_RW. Please file a bug report on https://github.com/php/php-src/issues in /home/healthma/public_html/wp-content/plugins/ws-form/includes/core/class-ws-form-form-stat.php on line 324
Услуги - Health Management

Услуги

Основна задача

Основният предмет на дейност на Хелт Мениджмънт е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Услуги

трудова медицина
орган за контрол
микробиологични физикохимични изследвания 
ДДД услуги
НАССР
Изкуствено осветление
химични агенти
електрически уредби и съоражения
вентилация
вибрации
климатизация
шум
микроклимат
Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram