За Нас

За компанията

Хелт Мениджмънт
разполага с дългогодишен опит в дейности свързани с безопасност и здраве при работа. Дружеството е регистрирано като служба по трудова медицина. През годините компанията развива и добавя нови услуги към своето портфолио.

Защо да изберете нас

Разполагаме с експерти и специалисти от различни сектори на икономиката;
Работим на територията на цялата страна;
Дългогодишен опит, като консултант в обслужвани предприятия в дейности по осигуряване на здраве и безопасност при работа;
Съвместно с експерти от предприятия, изготвяме оценка на риска по работни места в организации от всички сфери на индустрията, услугите и администрацията;
Разработваме програми с мерки за ограничаване, намаляване и отстраняване на професионалния риск;
Извършваме всички специализирани измервания на факторите на работната среда: производствен микроклимат, осветеност, шум, прах, токсични вещества, електробезопасност, електромагнитни полета, вибрации и други;
Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram