ДДД Услуги

11/02/2023

ДДД услуги:

ДДД произлиза от началните букви на думите: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се достигат следните цели:

  • Дезинфекция – унищожаване на патогени микроорганизми;
  • Дезинсекция – унищожаване на вредни насекоми – хлебарки, мравки, кърлежи, бълхи, дървеници, мухи, комари, оси и други;
  • Дератизация – унищожаване на гризачи – плъхове и мишки;
  • Дезакаризация – унищожаване на кърлежи и акари, паяци и други паякообразни;
  • Фумигация- процес на обгазяване на затворени площи, с чиято помощ се унищожават съответните вредители.

Това са комплесни обработки ДДД за свеждането до минимален брой вредители (дезинсекция) от един вид, както и унищожаването на патогенни микроорганизми (дезинфекция) и третиране за вредни гризачи (дератизация). За дълготраен ефект се прилага схема за ежемесечно извършване на ДДД.

Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram